Vilka gruppaktiviteter finns?

HISO bedriver gruppaktiviteterna som vi har tillsammans med våra medlemsföreningar, vi ordnar lokaler och ledare, samt står för kostnaderna. Vi planerar nya aktiviteter och arbetar för att rekrytera nya deltagare. Det är inte helt lätt att i en organisation som består av många oilka föreningar och vars medlemmar har olika former av funktionsnedsättning med olika förutsättningar att då göra aktivitetsgrupper som alla kan delta i. Vi måste av ekonomiska skäl ha integrerade grupper där det är praktiskt genomförbart, vilket ställer stora krav på våra ledare. Aktiviteten ska helst passa alla. Även om man inte tillhör någon av våra medlemsföreningar är man välkommen till våra gruppaktiviteter! Vill man sedan bli medlem i någon av föreningarna också går det givetvis bra, då kan man även delta på resor och många andra aktiviteter. Möjligheten till sociala kontakter ökas då ännu mera!

Vi har två verksamhetsterminer per år, med för närvarande 28 aktivitets- veckor. Detta är fördelat på 14 veckor under våren och 14 veckor under hösten. Det är bidraget från fritidsförvaltningen som delvis reglerar hur många veckor vi kan ha per år. Målet är att kunna öka antalet veckor ytterligare.

Tyvärr har vi sedan flera år tillbaka kölista för att delta i våra mycket populära vattengympagrupper. Det beror på att det inte finns tider i lämpliga bassänger i Malmö. Vi hoppas att det ska lösa sig när den nya badanläggningen i Hyllie är klar.

Så här gör du för att bli med i en av våra gruppaktiviteter:

1. Du ringer vårt kansli och talar om vilken aktivitet du vill delta i. Du får besked om plats finns i den aktivitet du vill delta i, av oss eller av vår ledare. Sedan är du välkommen till aktiviteten.

2. Du välja att prova utan kostnad 1-2 gånger. När du bestämt om du vill fortsätta, kontaktar du oss. Vi skickar då vi inbetalningskort! När betalning har skett får du ett motionskort, som ger dig tillträde till de flesta av våra olika aktiviteter.

3. Du kan alltså delta i flera olika aktiviteter om det finns plats. Det innebär att du också har möjlighet att välja en annan aktivitet om du inte är nöjd med den första eller delta i båda.

Obs! I ridningen tillkommer en kostnad till ridklubben och i vattengympa har vi tyvärr en kölista. Vi hör av oss när plats finns i vattengympan!

Beteckningen inom parantes skall enbart tolkas som att de flesta deltagarna i den gruppen har markerad funktionsnedsättning. Även personer med annan funktionsnedsättning kan delta i aktiviteten, om inte specifika skäl föreligger, såsom platsbrist eller rent praktiska hinder. Utöver nedan nämnd funktionsnedsättning kan deltagarna ha t. ex fysisk nedsättning, vilket ej är markerat!

(D) Döva/HörselskadadeReumatiker (R)
(U) Utvecklingsstörda Psoriasis (P)
 
Bad & Simning | Gymnastik & Styrketräning | Bollidrotter | Övriga grupper