Handikappbadet

Handikappbadet - en oas på Ribban!

Lite historik kring Handikappbadet! HISO har ända sedan 1982 engagerat sig i Handikappbadet vid Hylliekroken i Malmö. Vi har haft ett bra samarbete med Fritidsförvaltningen och under sommartid har vi anordnat grillkvällar, familjesöndagar, samt idrotts- och motionsaktiviteter. Under över 10 år anordnade vi tillsammans med övriga i FRISKUS-gruppen "prova på dagar", där bl. a. föreningar visade upp sin verksamhet. Detta sker fortfarande men på ett annat sätt och på andra platser. Någon egentlig sommarverksamhet har vi själv inte där längre, utan arbetar för att de enskilda handikapporganisationerna ska använda badet året runt. Däremot har vi kvar en det fritidsredskap och utrustning som gärna får lånas och användas av besökarna, bl. a. en frisbeeställning, bocciaspel, en mobil minigolfbana och diverse andra spel.

Vi sitter med i handikappbadets sk. brukarråd tillsammans med HSO och FIFH, samt representanter från Fritidsförvaltningen. Detta samarbete finns till för att på bästa sätt kunna tillvarata vår målgrupps intressen, men också för att kunna utveckla badanläggningen ihop med kommunen. Här diskuteras små och stora frågor, badets trivselregler har t. ex utformats av brukarrådet.

HISO kämpade länge för att Fritidsförvaltningen skulle bemanna badet året runt och till slut gav det resultat så att det idag finns personal på plats som hjälper dig tillrätta hela året. Badet är därför öppet (samlingslokalen inkl. kök) året runt.

Beträffande ytterligare information och aktuella öppettider, var vänlig klicka på länken här nedan (Fritidsförvaltningens hemsida):

Handikappbadet Hylliekroken