Handikappidrottens Samarbetsorganisation

HISO är en unik paraplyorganisation, som bildades 1978, som samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning.

Detta kan vi göra tack vare både ett gott samarbete och stöd från Malmö Stad!
HISO har ett stort utbud av olika aktiviteter just för Dig!
Vill du veta mer? Klicka då på ... Gruppaktiviteter.