HISO genom åren

HISO bildades 1978 efter flera års utredning i kommunstyrelsen. Det behövdes en samordnande resurs inom idrott & motion, för de olika handikappföreningarna i Malmö. Genom att samordna olika aktiviteter för de olika föreningarna kunde idrotts- och motionsverksamhet för personer med funktionsnedsättning utvecklas. Om man då även kunde ha personer med olika funktionsnedsättning i samma aktivitetsgrupper utnyttjades resurserna mera effektivt, samtidigt som man förhoppningsvis kunde nå ökad kunskap och förståelse mellan varandra. Genom en samlad resurs ökade också förutsättningarna att utveckla nya aktiviteter, ordna lämpliga lokaler och samverkan med det övriga föreningslivet.

 

Vet du exempelvis att HISO:

Startade och utvecklade rullstolsbasketen i Malmö.

Introducerade "goalball", bollspelet för synskadade.

Tog fram ett dansstöd för rullstolsdansare.

Påverkade så att baden i Malmö försågs med handikappliftar.

Introducerade Elektronskytte och Joystick-skytte, vilket gör att personer med grav funktionsnedsättning får helt andra möjligheter.

Var en av initiativtagarna till skapandet av FRISKUS-gruppen som verkar för att att personer med funktionsnedsättning ska få samma villkor och valmöjligheter kring idrott & fritid.

Aktivt medverkar till att ledare i föreningslivet ges utbildning i handikappkunskap, bemötande och attityder.

Introducerade FaR-verksamhet (fysisk aktivitet på recept) även för personer med funktionsnedsättning i ett samarbete med Skåneidrotten och Region Skåne.

Vill du veta mer om vad vi har gjort genom åren?
Klicka då på länken nedan:

HISO-kavalkad(PDF)