Vad kostar det att delta i gruppverksamheten?
Man behöver inte vara med i någon förening för att delta i de olika aktiviteterna. Däremot så kan det vara bra av många andra skäl att vara med i någon enskild handikappförening, inom eller utanför HISO. Man kan ju ha en synlig eller dold funktionsnedsättning, men oberoende av detta är man välkommen till vår verksamhet. Det är du själv som avgör om du kan delta!
Motionskortsavgift gällande från januari 2017!
Barn/ungdomar (0-17år)
Vuxna
(fyllda 18 år och uppåt)


400 kr/termin
Gult kort 600 kr/termin eller
Blått kort 700 kr/termin (nyhet)

Du betalar en avgift per termin. Du kan delta i mer än en aktivitet med vissa *undantag och i mån av plats. Detta är ganska unikt och givetvis extra förmånligt! Du kan dock delta i max en grupp i vattengympa och styrketräning i taget.

Obs viktigt! Vi har tagit bort tilläggsavgiften på 200 kr/år för dig som även vill delta i vattengympa och ha vattenträning på Parkmöllanbadet. Istället har vi infört två olika kort, blått kort för dig som även vill ha vattengympa eller delta i vattenträningen på Parkmöllan onsdagar 10-12 och gult kort för dig som inte vill delta i dessa aktiviteter, bara i övrig verksamhet. Årskort finns inte längre, endast terminskort.

* För ridningen tillkommer en avgift till ridklubben som vi inte kan påverka. Ridningen är ett samarbete mellan HISO och Malmö Ridklubb.
(För mer information ring: Malmö Ridklubb Tel: 040-13 49 00)

Antalet verksamhetsveckor styrs helt av de kommunala bidrag vi får. I år har vi lika antal veckor per termin, för närvarande 14 veckor på våren och 14 veckor på hösten.

Genom kortet är man försäkrad för ev. olyckshändelse till och från, samt under aktiviteten. Man deltar i verksamheten på egen risk! Nya deltagare kan prova på våra aktiviteter 2 gånger innan man bestämmer sig för vilka eller vilken aktivitet man vill delta i.

Avgiften betalas via Bankgiro: 5652-0083. Därefter får du ditt motionskort! Du är skyldig att kunna visa upp det vid behov! Har du ej bankgiro, får du lösa kontant på vårt kansli, ring då och avtala tid först!

Ledsagarkort
Du som är ledsagare eller anhörig måste lösa ett ledsagarkort, om du på något sätt deltar i aktiviteten - om du inte gör det behöver du inte lösa ledsagarkort! Detta kort kostar 200:-/år. Undantag gäller för stödpersoner till dig som har har ansökt hos Malmö stad om att få "Malmönyckeln" och fått detta beviljat, då slipper man denna kostnad.