Medlemsföreningar

Eftersom HISO är en paraplyorganisation kan bara föreningar bli medlemmar och idag finns det 15 olika medlemsföreningar som var och en representerar olika funktionshinder. I föreningarna finns det c:a 5500 medlemmar.

Fler föreningar är naturligtvis välkomna i gemenskapen - kontakta HISO:s kansli om du vill veta hur Din förening blir medlem. Genom att bli medlem deltar du i en verksamhet som vill förändra möjligheterna och villkoren för personer med funktionsnedsättning. Era medlemmar erbjuds också att delta i de olika träningsgrupperna, läs mer om detta under gruppaktiviteter eller i vår idrotts- och motionsguide, som kan rekvireras från vårt kansli!

Vi tror att man kan förändra och om man börjar inom ett område så kan det lätt sprida sig och starta processer inom andra områden. HISO arbetar ju med idrott och fritid för vår målgrupp och vi är övertygade om att de insatser vi gör inom detta område kan få effekter i annan verksamhet.

Genom att arbeta mot gemensamma mål kan vi utöva större påverkan, skapa ett större utbud och bredda vårt kontaktnät ytterligare. Vi anskaffar lokaler och ledare till våra olika grupper, samt startar nya aktiviteter vid behov.

Vilka föreningar är då med i HISO ? (Klicka på dem om du vill veta mer. I några fall kommer du till en förbundssida och måste då finna din lokala förening!)