Övrig verksamhet

"Prova på verksamhet"

HISO arrangerar också "prova på dagar", ofta under skollov. Då kan man t. ex. prova på bowling eller skytte. I bowling och skytte använder vi specialhjälpmedel som gör att alla kan delta. I bowlingen används en bowlingränna som gör att även personer med grav funktionsnedsättning kan delta. I skyttet finns joyskyttestöd till personer som inte själv kan hålla i vapnet. Vapnet styrs med en joystick och avfyras med en sensor eller tryckplatta.

Även blinda och synskadade kan vara med, genom att vi använder ett speciellt fotocellssikte kallat elektronsikte. Siktet är mycket ljuskänsligt och när man siktar med detta, avges en signal till ett par hörlurar som skytten har på sig.
Signalen ändras efter hur nära centrum (tioetta) man är på tavlan. Man skjuter helt enkelt med hjälp av sin hörsel istället för ögonen.

Genom ett samarbete med Gymnasiesärskolan i Malmö anordnas skytteverksamhet under skoltid en dag/veckan. Detta äger rum i lokalen på Föreningarnas Hus och är ett led i skolans sk. Fria aktiviteter. Vi ställer även gärna upp på friluftsdagar och liknande om vi kan.

HISO arbetar sedan länge med att bryta passivitet och öka människors aktivitet och detta går hand i hand med att förbättra tillgängligheten i Malmö. Allt hänger samman! För hur ska vi kunna propagera för att göra Malmö mera tillgängligt för personer med funktionsnedsättning om man inte visar sig ute och använder de resurser som finns med möjlighet till motion och rekreation? Detta förutsätter givetvis att Malmös rekreationsområden och idrotts-och motionsanläggningar är tillgängliga för alla, något vi arbetar för också.