Projekt

Det har varit viktigt för HISO att starta och driva olika projekt, ofta ihop med andra aktörer. Det kan leda utvecklingen framåt för alla som ingår i projektet om alla är delaktiga. För att nå visioner måste man starta olika processer, som kan vara tidskrävande uppgifter. Detta kräver stort tålamod, strategi och målinriktat arbete under lång tid. Projekt där man finner arbetsformer som kan användas även efter projektet är avslutat är framgångsrika projekt. HISO har under många år medverkat i olika samarbetsprojekt, ibland har vi själv varit initiativtagare. Några av dem presenteras nedan och en del av dem beskrivs utförligare på annan plats på vår hemsida.

Aktiv Kraft
Vårt senaste projekt (2016) heter Aktiv Kraft och är ett samverkansprojekt ihop med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vårdcentralen Granen. Syftet är att finna en samverkansmodell kring rehabilitering där vi som idéburen organisation blir en viktig länk i kedjan med delar av vår verksamhet (fysisk och mental träning).

FRISKUS-projektet
Syfte - att skapa bätte möjligheter till en bättre fritid för personer med funktionsnedsättning, genom olika insatser och genom integration. Uppbyggnad av ett utbildningsprogram för att öka folks kunskap och medvetande.

BASEN-projektet
Syfte - att bygga upp en fritidshjälpmedelsdepå i Malmö, för hela Skåne i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm

Projektet Ba(r)nbrytarna
Syfte - att skapa möjlighet till kulturella fritidsaktiviteter i samverkan med Malmö Kulturskola och studieförbunden

Fotbollsprojekt - fotboll för alla
Syfte - att starta fotboll för utvecklingsstörda och barn med DAMP i en "vanlig" fotbollsförening och inkludera dem i föreningens normala verksamhet. Detta skedde i samarbete med Bunkeflo IF. Limhamns IF tog sedan över denna verksamhet, sedan blev det LB07 och till sist FIFH.

MAI-projektet
Syfte - att bygga upp en friidrottsskola för barn och undomar med utv.störning och damp. Ur detta växte sedan Lilla MAI-galan fram, en årlig tävling för barn och unga med funktionsnedsättning.

VM-projektet (Våga mötas)
Syfte - att med hjälp av dramainslag, information och inslag av kinesisk livsfilosofi medvetandegöra våldets konsekvenser för skolungdom (ett sätt att ev. kunna förebygga funktionsnedsättning orsakade av våld).

Info-projektet
Syfte - att sprida FRISKUS-modellen i hela landet i samverkan med Landstings-förbundet och Kommunförbundet.
Finansieringen av detta projekt skedde genom Allmänna Arvsfonden. FRISKUS-modellen (Malmömodellen) har även rönt stort intresse från olika delar av landet och har med framgång använts i Skåne om än efter andra förutsättningar och resurser. Det är upp till varje kommun att antingen bygga upp en liknande verksamhet efter sina egna förutsättningar, avseende resurser och möjligheter eller genom att samverka med andra kommuner! Vill ni veta mer om detta hör gärna av er!
I många andra kommuner har man byggt vidare på FRISKUS-modellen - se några exempel här:

Jönköping (PDF)
Haninge (PDF)
Stockholmutredning (PDF)
Lägesrapport Socialdepartementet
(Se sid.46 goda ex. - FRISKUS ett av dem) (PDF)