Obs! Denna sida uppdateras inte mera och kommer att stängas ned. HISO kommer att skapa en ny sida.

Välkommen till alla våra aktiviteter på jubileumsåret!

"Lev livet, rör på dig"!

Du kan läsa mer om vår gruppverksamhet i vår idrotts- och motionsguide. som du kan rekvirera från vårt kansli eller ta del av här på hemsidan (se nedan!). Vill du bara ha information om gruppaktiviteter, med dagar och tider, så hittar du det i "Aktivitetsbladet" i länken nedan:

Aktivitetsblad våren 2018

Du kan bläddra igenom hela vår Motionsguide 2018 om du vill. Men våra gruppaktiviteter finns i programbladet ovan som uppdateras efterhand. Genom att klicka på bilden kommer Motionsguiden upp i ett nytt fönster. Då kan du också se instruktionerna för hur du kan bläddra, förstora etc.

 

STORT TACK!

Jag vill nu ta tillfället i akt att tacka för mig, då jag avslutar min yrkeskarriär. Efter mer än 37 år i HISO:s tjänst känns det rätt nu att ge sig ut i det okända och den stora friheten. Jag har fortfarande många idéer och tankar så att bli sysslolös är jag inte rädd för. Det jag kommer att sakna är den vardagliga kontakten med alla som man har mött inom HISO och utanför vår organisation, i andra föreningar och inom det offentliga.

Min förhoppning är att HISO fortsätter attt utvecklas tillsammans med alla deltagare, ledare, personal, samverkanspartners! Jag önskar er alla lycka till i framtiden.

Hälsning

Jan Bengtsson
Kansli- och verksamhetschef

 

 

FaR - fysisk aktivitet på recept!

Du känner väl till att vi även har verksamhet för dig som har kontakt med sjukvården av någon anledning. Man kan då få ett "recept på motion" som komplement till annan behandling och eller medicinering. Vi erbjuder då dig att delta i någon av våra aktiviteter till en något lägre kostnad under begränsad tid, mot att du har ett recept från sjukvården!
Det kan vara en ny väg för dig att kanske må bättre och komma igång så smått! Varför inte prova? Tipsa din läkare om han eller hon mot förmodan inte känner till detta! Läs mer om detta under rubriken "FaR" under Övrig verksamhet! Vi har ledare som är utbildade i MediYoga, en av våra aktiviteter som många kan ha glädje av! Klicka på länkarna nedan för mera info:

Motion på recept

MediYoga

 

Samverkansprojektet Aktiv Kraft avslutas - fortsatt samverkan är målet!

Aktiv Kraft är ett samverkansprojekt mellan HISO, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralen Granen, Malmö Högskola och Malmö stad. Projektet avslutas formellt nu i april, men målet är att ha fortsatt samverkan mellan aktörerna. Läs mera genom att klicka på länkarna nedan.

Uppdaterad Infofolder

Lägesrapport

Tidsplan

Styrgrupp


 

"Samverkansprojektet Aktiv Kraft genomförs med stöd från Arvsfonden"

 

Lite om motion & livsstil
Modern forskning och sunt förnuft visar att:

Det finns starka band mellan kost, motion och god hälsa.
Mycket av åldrandet beror på att kroppen inte får tillräckligt med motion, både fysisk och psykisk. Kroppen är programmerad att stänga av funktioner som inte används, muskler och annat. Även sociala kontakter befrämjar hälsa. Tänk noga igenom allt detta, läs det flera gånger - svara sedan på frågan:

Har detta någon betydelse för mig? Kan HISO hjälpa mig att komma igång? I så fall:

Börja med att beställa vår idrotts- och motionsguide!

Hör av dig så skickar vi den till dig! Vår verksamhet kan erbjuda många olika idrotts- och motionsaktiviteter på olika platser i Malmö. Obs! Du löser HISO:s motionskort i vanlig ordning och det sker via vårt kansli. Kortdet ger dig möjlighet till många olika aktiviteter! Kontakta oss om du har frågor om detta! Tel: 040 - 23 10 90

rad

Lite mera information!

 

Handlingsplan kring lokalt samarbetsavtal mellan ideburna sektorn och Malmö stad

I juni 2017 signerades överenskommelsen i Malmö Rådhus. Ett förslag till SAMARBETSPLAN för det fortsatta arbetet har varit ute på remiss till alla förvaltningar i Malmö stad, samt till föreningar och organisationer. HISO har avgett sitt remissvar till Malmö stad.

För mera information om arbetet och handlingsplanen, läs om detta på www.malmoandan.se - klicka på länken nedan:

Malmoandan - en lokal överenskommelse

Ny film om FRISKUS-gruppen

I samband med arbetet med den lokala processen om en överenskommelse ovan mellan Malmö stad och den idéburna sektorn kring ett fördjupat samarbete har ånyo FRISKUS-gruppens mångåriga samverkan lyfts fram som ett gott exempel. En helt ny film om detta har producerats som belyser detta samarbete mellan HISO, Malmö stad och Region Skåne, samt det övriga föreningslivet i Malmö. Titta gärna på den (c:a 3 min) genom att klicka på länken nedan:

FRISKUS-film

Ta del av FRISKUS-gruppens föreningsfolder!

Tillsammans med övriga i FRISKUS-gruppen har vi sammanställt en föreningsfolder där man kan hitta i huvudsak andra föreningar än bara handikappföreningar som har möjlighet att erbjuda dig aktiviteter. Vi håller på att uppdatera denna under sommaren och beräknar att den nya är färdig i början av september. Dessa föreningar välkomnar även dig med en funktionsnedsättning i sin verksamhet. Därmed vidgas ditt utbud till fritidsaktiviteter. Vi välkomnar givevis ännu fler föreningar i Malmö att delta i foldern, kontakta HISO om så är fallet. Vill du ta del av den gamla så länge, klicka på länken nedan:

Föreningsfolder

När du köper vårt motionskort får du även en ICE-taggis!

Vad är då en ICE Taggis? ICE Taggisar räddar liv och begränsar skada. Desto mer information räddningspersonal får om dig som råkat ut för en olycka, desto lättare har de för att fatta rätt beslut om vård och insatser. Man kan få uppgift om du tar mediciner etc. När du får en ICE Taggis så scannar du den med din mobil och följer instruktionerna. För att scanna en ICE Taggisar behöver du en smartphone och en app. En gratis app finns att ladda ner här på denna länk: ICE taggisar

ICE Taggisar kan even fästas på andra föremålen du brukar ha med dig, tex iPod, plånbok, bankkort, cykelhjälm, cykel, osv. Vad rädd om dig! Vill du veta mer? Gå in på denna länk: Scantags AB