Utbildning

Utbildningsverksamhet

HISO:s ledare erbjuds årligen utbildning i hjärt och lungräddning, samt akut basal sjukvård. Vi gör det i samarbete med Räddningstjänst Syd. På kansliet finns en hjärtstartare och vår personal har fått utbildning på denna. Vi försöker även på verka våra medlemsföreningar så de ska kunna införskaffa en sådan och utbilda sina funktionärer. I övrigt vill vi verka för att hjärtstartare ska finna på alla offentliga anläggningar.

Våra ledare genomgår också årligen en FaR-utbildning för att på bästa sätt kunna ta emot personer som via sjukvården har fått fysisk aktivitet på recept (FaR). Utbildningen sker i regi av Skåneidrotten och Region Skåne. Alla FaR-aktörer måste årligen skicka ledare till denna utbildning.

HISO gör även utbildning i handikappkunskap, bemötande & attityder för anställda i Malmö kommun och föreningsledare, oftast sker det i samarbete med övriga i FRISKUS-gruppen. Detta gör vi för att dels öka kunskapen och kompetensen i dessa frågor generellt, men även för att bl. a. ledare i det övriga föreningslivet ska få mera kunskap, så att förutsättningen att ta emot personer med funktionsnedsättning i Malmös föreningar ska bli den bästa möjliga. Vi vill ju medverka till att alla personer med funktionsnedsättning ska kunna välja sig fritidsaktivitet efter behov och önskemål som alla andra, oberoende av vem som erbjuder aktiviteten. På uppdrag och i samverkan med Fritidsförvaltningen planerar vi och genomför ytterligare utbildningstillfällen inom området funktionsnedsättning.