Fritidshjälpmedel
Uthyrning av vissa fritidshjälpmedel

Genom ett samarbete mellan FRISKUS-gruppen och Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm startades en fritidshjälpmedelsdepå för Skåne län här i Malmö som ett projekt 1998-2000. Ett antal anpassade cyklar och andra fritidshjälpmedel köptes in. Vår kontaktman på Hjälpmedelsinstitutet var Gunilla Hammarskiöld.

Vi har sedan fortsatt att driva denna verksamhet under många år. Efter hand som tiden har gått har cyklarna naturligtvis slitits och då hyresintäkterna har finansierat ev. underhåll, blev det i längden ohållbart då uthyrningen inte gav de pengar som behövdes för att hålla cyklarna i ordning. Nu har vi i inga cyklar kvar och en del av de andra fritidshjälpmedlen har sålts då efterfrågan inte varit så stor (bristen på kunskap om dem kan ha spelat in).

Det finns för närvarande endast några fritidshjälpmedel kvar som vi kan tänka oss att ev. hyra ut. En mobil skyttebana (Flatabanan), en tickande ledfyr för synskadade (föra att markera läge eller mål), en mobil minigolfbana, en ledbar minigolfklubba och ett skridskostöd. Denna utrustning kan hyras till självkostnadspris om du hämtar och lämnar själv! Vill du se bilder på något av detta - gå till vårt Bildgalleri!

Hjälpmedlen finns på HISO:s kansli - kontakta oss innan ni kommer. Det måste bokas via mail eller per telefon innan!