Allmänna villkor för träning i HISO:s verksamhet.
 1. Du måste ha ett motionskort för att delta i vår verksamhet. Vi bedriver motions- idrotts- och fritidsaktiviteter för personer med olika funktionsnedsättning. HISO är en paraplyorganisation, dvs. ingen enskild förening, därför löser du ett motionskort hos oss och ingen medlemsavgift. Kortet gäller per termin..
  Köpt motionskort återlöses ej om inte synnerliga själ föreligger. Barn- och ungdomspris gäller fram till man fyllt 17 år. Det kalenderår du fyller 18 år betalar du vuxenpris.
  Du är skyldig att uppvisa ett giltligt motionskort när ledaren begär att få se det! Om du inte har betalt in avgiften i tid eller efter att ha fått en betalningspåminnelse, avstängs du automatiskt från verksamheten!


 2. För ridverksamheten gäller speciella villkor, då vi samarbetar med Malmö Ridklubb. Vårt motionskort krävs, samt medlemskap i Malmö ridklubb som även tar ut en egen avgift. För mer information om detta - ring Malmö Ridklubb Tel: 040 – 13 49 00.


 3. Det händer att vi även bedriver någon aktivitet som kurs och då utgår en kursavgift istället för en avgift för motionskort.


 4. All träning bedrivs på egen risk, men både i motionskortsavgiften och kursavgiften ingår en olycksfallsförsäkring (Folksams idrottsskadeförsäkring). Ersättning kan lämnas för olycksfallsskador, den gäller även under färd till och från träning.


 5. Förvaring av värdesaker såsom kläder, mobiltelefoner och dylikt sker på egen risk, man kan aldrig utesluta stöld.


 6. Alla aktiviteter är preliminära och kan ändras efter varje avslutad terminen. Vi förbehåller oss rätten att reglera antal verksamhetsveckor efter gällande bidrag från Fritidsförvaltningen.


 7. I undantagsfall kan aktivitet ställas in. Detta kan bero på arrangemang, och dylikt som vi ej råder över. Alla aktiviteter är ledarledda.
Har du några frågor vänd dig till vårt kansli!